Διαδικασία μονιμοποίησης της κ. Ε. Κατσικέα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ"