Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας ακαδημαϊκού έτους 2015-16

id: 
2519

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ(Κατατάξεις πτυχιούχων AEI, TEI ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών)στο Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων (200) στο Τμήμα Πληροφορικής, ήτοι σε 24 άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α' εξάμηνου σπουδών, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Δευτέρα 14/12/2015, Αίθουσα A44 - ώρα: 19:00 έως 21:00

2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Τετάρτη 16/12/2015, Αίθουσα Δ12 - ώρα: 17:00 έως 19:00

3) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι: Παρασκευή 18/12/2015, Αίθουσα Α32 - ώρα: 17:00 έως 19:00

Τα ανωτέρω μαθήματα προσμετρούνται για τους επιτυχόντες στα μαθήματα για την απόκτηση Πτυχίου γιατί αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής «Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας» και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου Εξαμήνου.

 

Από τη Γραμματεία
Αθήνα, 26/11/2015