Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

id: 
2508

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ,

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΈΤΟYΣ 2015-2016

Το πρόγραμμα των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Μικροοικονομική Ι

4/12/2015

19:00 - 21:00

A22

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι
(Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση

των Επιχειρήσεων)

11/12/2015

19:00 - 21:00

A22

Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

18/12/2015

19:00 - 21:00

A22

 

Στις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες εξέτασεις,

οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα.

 

 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015
Από τη Γραμματεία Tμήματος ΟΔΕ