Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

id: 
2513

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις πτυχιούχων AEI, TEI

και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών

στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται στους υποψηφίους προς κατάταξη πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2015-2016, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, το Πρόγραμμα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων:

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

ΔΕΥΤΕΡΑ 07/12/15

19:00 - 21:00

Α24
Πτέρυγα Αντωνιάδου

2ος όροφος

Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/12/15

19:00 - 21:00

Α24
Πτέρυγα Αντωνιάδου

2ος όροφος

Στατιστική Ι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12/15

19:00 - 21:00

Α24
Πτέρυγα Αντωνιάδου

2ος όροφος

Επισημαίνεται ότι:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
  2. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  3. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων και των επιτηρητών.
  4. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ΄ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
  5. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων 20΄ νωρίτερα.
  6. Oι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων της Υ.Α. 92983/Ζ1/11-06-2015 (ΦΕΚ 1329 τ.Β΄).

Από τη Γραμματεία