Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-16

id: 
2515

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους που έχουν υποβάλλει αίτηση προς κατάταξη στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδ. έτος 2015-2016, το Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων:


Μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

Ώρα εξέτασης

Αίθουσα

Εισαγωγή στην Επικοινωνία

Τετάρτη

9 Δεκεμβρίου 2015

19:00 - 21:00

Δ22

Πτέρυγα Δεριγνύ

2ος όροφος

Εισαγωγή στα Οικονομικά

Παρασκευή

11 Δεκεμβρίου 2015

19:00 - 21:00

Δ22

Πτέρυγα Δεριγνύ

2ος όροφος

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Δευτέρα

14 Δεκεμβρίου 2015

19:00 - 21:00

Δ22

Πτέρυγα Δεριγνύ

2ος όροφος


Σας γνωρίζουμε τα εξής σύμφωνα με την ΥΑ Φ1/192329/Β3 - ΦΕΚ 3185/16-12-2013:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
  2. Κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες μέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  3. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  4. Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
  5. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, σημειώσεις, τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Εξεταζόμενος που αντιγράφει ή αποπειραθεί να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων, αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015
Από τη Γραμματεία