Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

id: 
2507

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους ΑΕΙ, σχολών διετούς κύκλου σπουδών, ΤΕΙ και σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ότι, οι εξετάσεις για την κατάταξή τους στο Τμήμα, το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα διεξαχθούν ως εξής:

  1. Μικροοικονομική Ι, Πέμπτη 10/12/2015, ώρα 5-7μμ, αίθουσα Δ4 (κτήριο Δεριγνύ, 4ος όροφος)
  2. Μαθηματικά Ι, Τρίτη 15/12/2015, ώρα 5-7μμ, αίθουσα Α36 (κτήριο Αντωνιάδου, 3ος όροφος)
  3. Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε, Πέμπτη 17/12/2015, ώρα 5-7μμ, αίθουσα Δ4 (κτήριο Δερινγύ 4ος όροφος)

Σημειώσεις:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
  2. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  3. Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
  4. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα έχοντας μαζί του βιβλία, σημειώσεις , τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται.
  5. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται 30 λεπτά νωρίτερα.


Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015


Από τη Γραμματεία