Για δωδέκατη συνεχή χρονιά, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ διοργανώνει το Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) (14/5/2015)

id: 
2344

12ο Φοιτητικό Συνέδριο Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ)

"Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης και Νέες Προοπτικές Επιχειρηματικότητας"

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, Συνεδριακό Κέντρο ΕΕΔΕ, (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, Αθήνα)

Το ετήσιο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60, Αθήνα) με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης και Νέες Προοπτικές Επιχειρηματικότητας». Το 12ο ΦΣΔΕΤ αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών, αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

To προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση http://fsdet.dmst.aueb.gr/. Πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://fsdet.dmst.aueb.gr/?page_id=16.

Για περισσότερες πληροφορίες και για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να στείλετε e-mail στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (fsdet@dmst.aueb.gr).