Απόφαση Συγκλήτου για το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές