Αποτελέσματα Κλήρωσης για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

id: 
1857

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα 2ης Επαναληπτικής Εκλογής για την ανάδειξη του
Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατόπιν της διενεργηθείσας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα ημέρα Παρασκευή 25/10/2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του ΟΠΑ μεταξύ των υποψηφίων Γεωργίου Μπάλτα και Γεωργίου Σιώμκου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]