Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

id: 
2281

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Για την απόκτηση 2ου πτυχίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, κατατάσσονται οι παρακάτω:

- Απόφοιτος άλλων ΑΕΙ (κατάταξη στο Α' έτος σπουδών):

1. ΒΟΡΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.

2. ΔΕΒΡΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Η εγγραφή τους στο Τμήμα θα γίνει αποκλειστικά στις 18-2-2015,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00-11.00

Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία).
  2. Ατομικό στατιστικό δελτίο (χορηγείται από τη Γραμματεία).
  3. Πέντε φωτογραφίες.
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Υπεύθυνη δήλωση,
  6. στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα.

 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

*** Τα αποτελέσματα των βαθμολογιών από τις Γραπτές Κατατακτήριες Εξετάσεις 2014-2015 θα είναι αναρτημένα έξω από τη Γραμματεία της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.