Αποτελέσματα για δωρεάν σίτιση φοιτητών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

id: 
3013

Αθήνα, 29/11/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ανήκουν στον πίνακα που ακολουθεί και έχουν καταθέσει αίτηση για δωρεάν σίτιση, να προσέλθουν στη γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, από Τετάρτη 30/11/2016 μέχρι και Παρασκευή 9/12/2016 και ώρες 11:00 με 14:00, έχοντας μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα, ώστε να παραλάβουν την ειδική κάρτα σίτισής τους.

Πίνακας αποτελεσμάτων για δωρεάν σίτιση φοιτητών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Από το Γραφείο Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018