Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών