Απονομή Quality of Policy Contribution Award από τη European Association of Agricultural Economics στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη

id: 
2547

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ έλαβε το Quality of Policy Contribution Award της European Association of Agricultural Economics για το επιστημονικό άρθρο

Genius, M., Koundouri, P., Nauges, C., & Tzouvelekas, V. (2014).

Information transmission in irrigation technology adoption and diffusion: social learning, extension services, and spatial effects.

American Journal of Agricultural Economics, 96(1): 328-344

Downloadable from: http://ajae.oxfordjournals.org/content/96/1/328.full.pdf