Απονομή "Best Data Showcase Award" στον Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Διομήδη Σπινέλλη για την εργασία του: "A repository with 44 years of Unix evolution"

id: 
2362

Η εργασία του Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ κ. Διομήδη Σπινέλλη: "A repository with 44 years of Unix evolution" τιμήθηκε με τη διάκριση "Best Data Showcase Award" στο συνέδριο "MSR '15: Proceedings of the 12th Working Conference on Mining Software Repositories". Το συνέδριο MSR έχει ως στόχο την προώθηση της επιστήμης και της πρακτικής στον χώρο της άντλησης δεδομένων από αποθετήρια δεδομένων ανάπτυξης λογισμικού. Οι ερευνητές που συμμετέχουν στο συνέδριο αναλύουν τα πλούσια δεδομένα που υπάρχουν στα αποθετήρια λογισμικού, ώστε να βρουν ενδιαφέρουσες και πρακτικές πληροφορίες που να μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη λογισμικού και τα αντίστοιχα έργα.

Η εργασία αναφέρεται στη δημιουργία ενός ανοικτού αποθετηρίου δεδομένων που περιέχει την εξέλιξη της ανάπτυξης του ευρέως διαδεδομένου λειτουργικού συστήματος Unix. Καλύπτει το χρονικό διάστημα από την πρώτη έκδοση τους συστήματος 1972 ως έναν πυρήνα πέντε χιλιάδων γραμμών κώδικα μέχρι τις μέρες μας ως ένα πλήρες σύστημα 26 εκατομμυρίων γραμμών. Το αποθετήριο περιέχει 659 χιλιάδες καταχωρήσεις από 850 συγγραφείς, πολλοί από τους οποίους βρέθηκαν με πρωτογενή έρευνα.

Δημιουργήθηκε συνθέτοντας 24 στιγμιότυπα από συστήματα που αναπτύχθηκαν στα Bell Labs, στο Berkeley University, από την ομάδα 386BSD, καθώς και τα παλαιά και το σύγχρονο αποθετήριο του συστήματος FreeBSD. Το αποθετήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπειρική έρευνα στον χώρο της τεχνολογίας λογισμικού, των πληροφοριακών συστημάτων και της αρχαιολογίας λογισμικού.

Αφίσα Εργασίας