Ανοιχτή Ενημερωτική Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ

Ανοιχτή Ενημερωτική Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ
Διοργανωτής: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ
Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Κτήριο ΟΠΑ, Τμήμα Περιοδικών, 1ος όροφος
ID: 
216