Ανοικτή Εκδήλωση Πληροφόρησης για το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Διοργανωτής: ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθ. 609, 6ος όροφος (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Κυψέλη)

ID: 
148