Ανακοίνωση για ακύρωση βαθμολογίας μαθημάτων, εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2017

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2017

 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2017, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματος τους προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα από 23 Αυγούστου έως και 13 Σεπτεμβρίου.
 

Η αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αναιρεθεί και κατατίθεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.
 
 

                Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
ID: 
323
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2017