Αναβολή εκλογών για ανάδειξη Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών 1ου Συμβουλίου του Ιδρύματος 22ας Φεβρουαρίου 2012

id: 
1295

Αθήνα, 22/2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Οργανωτική Επιτροπή για την Ανάδειξη των Μελών του 1ου Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται η αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του 1ου Συμβουλίου του Ιδρύματος, που επρόκειτο να διενεργηθούν σήμερα Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00 - 15:00.

Ο λόγος της αναβολής είναι ότι τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παρεμποδίστηκαν να εισέλθουν στη αίθουσα της ψηφοφορίας που είχε οριστεί.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής

Γεώργιος Βενιέρης
Καθηγητής

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018