Ανάληψη καθηκόντων νεοεκλεγέντων Προέδρων των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, και Στατιστικής

id: 
2795

Σήμερα 1/9/2016 ανέλαβαν καθήκοντα Προέδρου Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018:

ο Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,

ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,

ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βλάσιος Σταθακόπουλος στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, και

ο Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης στο Τμήμα Στατιστικής.