Ανάληψη καθηκόντων Αναπληρωτών Πρύτανη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
2573

Ανάληψη καθηκόντων Αναπληρωτών Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και καθήκοντα Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ο Καθηγητής Σπύρος Σπύρου.