Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2015

id: 
2421

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ANAKOINΩΣΗ

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2015, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).


Από τη Γραμματεία του Τμήματος