Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου 2016

id: 
2676

Αθήνα, 8 Απριλίου 2016

Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου- Ιουλίου 2016

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184/30.12.15, Τ. Α', "Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο".

Δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη εξεταστική έχουν οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (από 9ο εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τη συμμετοχή στην έκτακτη εξεταστική, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν δήλωση σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της έκτακτης εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2016 έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]