Έκδοση Πιστοποιητικού για servers του Πανεπιστημίου