Δράση δίοδος ΓΓΕΤ - φοιτητικό internet ADSL


  Πληροφορίες - Συμμετοχή στην Υπηρεσία: Δράση ΔΙΟΔΟΣ ΓΓΕΤ 


Η δράση ΔΙΟΔΟΣ της ΓΓΕΤ, διευκολύνει τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (μέσω δικτύων ADSL) με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Το ΟΠΑ έχει λάβει μέρος στο σχεδιασμό του προγράμματος και συμμετέχει ενεργά στη Δράση ΔΙΟΔΟΣ, με την Ομάδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων.

Η συμμετοχή στην υπηρεσία Φοιτητικού Internet ADSL ΔΙΟΔΟΣ από τους φοιτητές του ΟΠΑ, παρέχει σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και πρόσβαση σε όλες τις δικτυακές υπηρεσίες του ΟΠΑ, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες αναζήτησης και περιεχομένου της βιβλιοθήκης, κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ΔΙΟΔΟΣ (ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής, οδηγίες και αίτηση συμμετοχής, κ.λπ.) επισκεφθείτε τον ιστότοπο της υπηρεσίας: https://grnet.gr/services/internet-services/diodos/.

Ρυθμίσεις στο διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας smtp.aueb.gr