HRcases 23 SE_Κ. ΜΑΥΡΟΣ

HR Case Study Series - SPECIAL EDITION (#23ο - Φεβρουάριος 2022)

Το Μέλλον της Εργασίας

Γνωμοδότηση 3η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες

 

Ποιες από τις αλλαγές που έφερε η πανδημία στον εργασιακό χώρο θα παραμείνουν και μετά την πανδημία και ως εκ τούτου ποιο θα είναι το μέλλον της εργασίας;

Η πιο σημαντική αλλαγή που προέκυψε από την πανδημία είναι τα διάφορα μοντέλα εξ αποστάσεως εργασίας, που υιοθετήθηκαν και θεωρούνται πλέον δεδομένα. Η αγορά φαίνεται ότι δύσκολα θα επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς. Ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το «οικιακό γραφείο» είναι ο κανόνας. Οι αλλαγές αυτές είναι τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων. Χρειάζεται, όμως, λίγος χρόνος για να ισορροπήσει το σύστημα. Σε πρώτη τουλάχιστον φάση θα υπερισχύσει ένα υβριδικό µμοντέλο, µε κάποιες ηµέρες αποµακρυσµένης εργασίας και κάποιες ημέρες εργασίας µε φυσική παρουσία. Και αυτό είναι επίσης σηµαντικό µέχρι να βρεθούν οι νέες ισορροπίες. Απομακρυσμένη εργασία δεν σηµαίνει «µεταφέρω τον τρόπο εργασίας στον σπίτι». Μιλάµε για νέο µοντέλο, άρα χρειαζόµαστε εργαζοµένους µε αυξηµένο βαθµό ατοµικής υπευθυνότητας, µε αυτοϋποκίνηση. Με ικανότητα προσωπικής οργάνωσης και προγραµµατισµού. Με ικανότητα ψηφιακής επικοινωνίας. Με κουλτούρα έµφασης και στο αποτέλεσµα και στη µέτρησή του. Το νέο µοντέλο εργασίας, όµως, επιφέρει και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στο οικονοµικό µοντέλο των εταιρειών. Το περιβαλλοντολογικό αποτύπωµα φαίνεται να είναι θετικό, από τον περιορισµό των µετακινήσεων, αλλά και άσκοπων επαγγελµατικών ταξιδιών. Οι εργαζόµενοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έχουν καλύτερο έλεγχο του προσωπικού τους χρόνου – και εδώ είναι σηµαντικό να προσδιοριστεί τόσο νοµοθετικά όσο και σε επίπεδο κάθε εταιρείας το πλαίσιο της αποµακρυσµένης εργασίας.
Οι παγκόσμιες τάσεις δείχνουν ότι η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση δεν είναι πλέον κάτι επιτεύξιμο και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα δεν αφήνει περιθώρια διαπραγμάτευσης για καμία πλευρά. Κάπως έτσι προδιαγράφεται το μέλλον της εργασίας, με μια πιο ευέλικτη μορφή για όλους.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι χώρες για να προσαρμοσθούν στις μελλοντικές συνθήκες εργασίας;

Το μέλλον φαίνεται ότι επιφυλάσσει ανατροπές που θα σχετίζονται µε κρίσεις υγειονοµικές, µε την περιβαλλοντολογική κρίση, µε την αλλαγή του πλανήτη, µε τη βιογενετική, µε την τεχνητή νοηµοσύνη, µε την τεχνολογία, κάτι που θα επηρεάσει και την αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, µε βάση και κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόσφατα συστήθηκε στη χώρα µας, υπό τον πρωθυπουργό, Οµάδα Στρατηγικών Προβλέψεων, ακριβώς για να µπορούν εγκαίρως να βλέπουν αυτό που έρχεται και να παράγουν προτάσεις και εναλλακτικά σενάρια. Για να µειώσουµε τις πιθανότητες να βρεθούµε απροετοίµαστοι στην επόµενη µεγάλη ανατροπή. Οι χώρες δείχνουν να προετοιμάζονται για τη νέα πραγματικότητα. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις μελλοντικές συνθήκες εργασίας θα πρέπει να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύοντας στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού τους σε ψηφιακές δεξιότητες. Η πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση της ζήτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ακόμη και στα μεσαία και χαμηλής ειδίκευσης επαγγέλματα. Ωστόσο, αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως οι πολύ μικρές ή/και μικρές, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν πλήρως τη σημασία των εν λόγω επενδύσεων προκειμένου να δώσουν προτεραιότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτούνται μηχανισμοί ενίσχυσης και υποστήριξης της πρόσβασης σε ψηφιακές τεχνολογίες, όπως επιδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις κ.λπ. Το βλέμμα στις ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να στρέψουν και οι εργαζόμενοι, με κύριο στόχο την κατάρτισή τους πάνω σε αυτές. Φαίνεται ότι είναι μονόδρομος για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται την επόμενη ημέρα στο χώρος της εργασίας.
 


Πλοήγηση:
HRCases 23 Special Edition - ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ :  1η  |  2η  |
3η  |  4η  |  5η  |  6η  |  7η  |  8η  |  9η  |  10η  |  11η  |  12η  |  13η  |  14η  |  15η  |  16η

HR Case Study Series | ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ