HRcases 23 SE_Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

HR Case Study Series - SPECIAL EDITION (#23ο - Φεβρουάριος 2022)

Το Μέλλον της Εργασίας

Γνωμοδότηση 13η

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Γενική Διευθύντρια και Partner RESPONSE SA, Certified facilitator & business coach

 

Η πανδημία επιτάχυνε αλλαγές στην εργασία, που  θεωρούσαμε ότι ανήκαν στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Εργαλεία  που υιοθετήσαμε βίαια, μας φαίνονται πλέον κεκτημένα. Ακολουθούν 3 από αυτά,  που πιστεύω ότι θα παραμείνουν και μετά την πανδημία:

  1. η υιοθέτηση τηλε- διασκέψεων δηλαδή e- meetings,  μέσα από πλατφόρμες, που πλέον θεωρούνται αυτονόητες. Οι περισσότεροι τις χειριζόμαστε με σχετική ευχέρεια, όχι όμως όλοι εξίσου απρόσκοπτα. Η ευκολία να επικοινωνήσουμε, περισσότεροι stakeholders από μακριά σε συγκεκριμένη ώρα, θα συνεχίσει να υφίσταται, γιατί πολλαπλασιάζει την παραγωγικότητα και δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση ότι συμμετέχουν. Διευκολύνει επίσης το  «brain storming», που έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη για δημιουργικότητα και καινοτομία στην καθημερινότητα.
  2. Ακόμα μιααλλαγή που έφερε η πανδημία είναι στην περιοχή τωνemployee benefits. Η χρήση οn line εφαρμογών ώστε πχ. πολλά μέλη μιας ομάδας συγχρόνως να ασκούνται, να κάνουν διαλογισμό ή να καλούνται σε μία φυσική δραστηριότητα,  τελικά να επικοινωνούν, καθώς και η πρόσκληση σε εθελοντικές/κοινωνικές δράσεις. Πραγματικά, αυτές οι δυνατότητες με την μορφή εφαρμογών (apps)  έχουν μπει στη ζωή μας, είτε ως  εργαζόμενοι είτε ως  πολίτες.
  3. Μία τρίτη πρακτική που θεωρώ ότι θα παραμείνει είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια στην χρήση του χρόνου. Δεδομένου ότι κάθε διαδικτυακή επικοινωνία προσδιορίζεται χρονικά και συνήθως αμέσως μετά έπεται άλλη,παρατηρείται μεγαλύτερη προσήλωση στον διαθέσιμο χρόνο. Επίσης υιοθετούμεχρονικά πλαίσια, για την προστασία από την e-κόπωση, ενώ στις συναντήσεις από κοντά συνήθως ο χρόνος παραμένει περισσότερο ελαστικός.

 Συνεπώς, το μέλλον της εργασίας εκτιμώ ότι θα είναι διττό,  από κοντά μεν  γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται να νιώθουν ότι «ανήκουν» σε ένα σύνολο διατηρώντας την φυσική  επαφή και από μακριά για να απλοποιήσουν το μοντέλο εργασίας και να αυξήσουν την παραγωγικότητα.

Προκειμένου να προσαρμοστούν στις μελλοντικές συνθήκες εργασίας, οι οποίες έχουν ήδη φτάσει, χρειάζεται να επικεντρωθούμε -  εργαζόμενοι και επιχειρήσεις - προς τις εξής κατευθύνσεις:

Α.  Γνώση σε βάθος των διαθέσιμων εργαλείων. Η διαδικτυακή επικοινωνία είναι μια συνεχής πρόκληση ως προς την διάσπαση της προσοχής της άλλης πλευράς, μέσα από κινητές συσκευές  ή τους περιφερόμενους άλλους ενοίκους στο χώρο. Αυτός που έχει καλέσει τη συνάντηση, θα πρέπει να προκαλέσει με στοχευμένο τρόπο την επικοινωνία, να κερδίσει την προσοχή και να διατηρήσει ενεργό το ενδιαφέρον του ή των συνομιλητών του. Οι δεξιότητες διαδικτυακής επικοινωνίας αποτελούν πλέον μία αναγκαιότητα, η οποία διδάσκεται και βοηθάει να ξεπεραστούν τα στερεότυπα της αδιαφορίας και της έλλειψης δέσμευσης. Ειδικά για ρόλους προϊσταμένων και ρόλους συμβούλων πωλήσεων,  η διεύρυνση της παλέτας των διαδικτυακών δεξιοτήτων τους είναι καθοριστική. Έτσι, ενισχύεται το μοντέλο παραγωγικότητας με αποδοτική συνεργασία, είτε ως προσωποποιημένη καθοδήγηση από μακριά είτε ως κλείσιμο επιτυχημένων συμφωνιών.

Β. Οι επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν την δέσμευση των εργαζομένων, ενισχύοντας την αίσθηση του «ανήκειν» μέσα από  εκδηλώσεις επικοινωνίας και  δραστηριότητες συσπείρωσης, εναλλάσσοντας στοχευμένα  διαδικτυακές και φυσικές συναντήσεις. Σε κάθε μορφή, αυτές οι συναντήσεις ακόμα και ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χρειάζεται να είναι καλά οργανωμένες, προσφέροντας θετική έκπληξη και δημιουργώντας  προσδοκία για την επόμενη συνάντηση. Με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα νιώθουν ξανά την σύνδεση με τους συναδέλφους και θα εντάσσουν αβίαστα νέες τυχόν προσλήψεις στις ομάδες. Ο χώρος είναι δευτερεύων αλλά παραμένει σημαντικός, διότι συνδέεται με τις αναμνήσεις των συμμετεχόντων.

Γ. Τέλος, οι χώρες θα πρέπει να παρέχουν τις τεχνολογικές υποδομές για την σύνδεση των πολιτών από κάθε γεωγραφικό σημείο καθώς και καλές πρακτικές στην χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, διευκολύνοντας εργαζομένους και επιχειρήσεις.

 


Πλοήγηση:
HRCases 23 Special Edition - ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ :  1η  |  2η  |  3η  |  4η  |  5η  |  6η  |  7η  |  8η  |  9η  |  10η  |  11η  |  12η  |
13η  |  14η  |  15η  |  16η

HR Case Study Series | ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ