HRcases 23 SE_Γ. ΔΟΥΚΙΔΗΣ

HR Case Study Series - SPECIAL EDITION (#23ο - Φεβρουάριος 2022)

Το Μέλλον της Εργασίας

Γνωμοδότηση 5η

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΟΥΚΙΔΗΣ
Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν  στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ποιες από τις αλλαγές που έφερε η πανδημία στον εργασιακό χώρο θα παραμείνουν και μετά την πανδημία και ως εκ τούτου ποιο θα είναι το μέλλον της εργασίας;

Η κρίση της πανδημίας προκάλεσε μεγάλες ανακατατάξεις στον τρόπο και χώρο της εργασίας. Πολλές επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να παύσουν προσωρινά τις δραστηριότητές τους, ενώ όσες παρέμειναν σε λειτουργία αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν άμεσα στη νέα πραγματικότητα, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, αλλά και των πελατών τους. Ως εκ τούτου, η τηλεργασία υιοθετήθηκε σε ευρεία κλίμακα για όσους εργαζομένους ήταν εφικτή η εκτέλεση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως. Υπολογίζεται ότι το 40% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται πλέον συστηματικά από απόσταση λόγω της πανδημίας. Υπάρχουν όμως αρκετές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε ο αναγκαίος αυτός μετασχηματισμός να αποδώσει τα αναμενόμενα. Πρόσφατη διεθνής μελέτη καταγράφει ότι το 70% των καλά αμειβόμενων στελεχών και ανεξάρτητων επαγγελματιών θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν από το σπίτι, τουλάχιστον περιστασιακά, και μετά τους περιορισμούς από την πανδημία. Ήδη σε μεγάλα Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα παρατηρείται μαζική μετακίνηση στελεχών στην επαρχία για κατοικία και ταυτόχρονα εργασία από απόσταση ενώ υπάρχει μεγάλη μείωση της ζήτησης επαγγελματικών χώρων στις κεντρικές εμπορικές περιοχές.

Άρα υπάρχει μια ευκαιρία για την Ελλάδα να προσελκύσει ένα σεβαστό ποσοστό από τα εκατομμύρια των νέων αυτών ‘διεθνών στελεχιακών νομάδων’ ως μόνιμη κατοικία λόγω του εξαιρετικού κλίματος, των οικιστικών υποδομών σε όμορφα μέρη, και της άριστης  αεροπορικής σύνδεσης με τα δεκάδες ενεργά αεροδρόμια σε όλη την χώρα. Χρειάζονται κάποια απλά κίνητρα προσέλκυσης, ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο για την εργασία από απόσταση ιδιαίτερα για οργανισμούς που εδρεύουν στο εξωτερικό, ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετεγκατάστασης και έξυπνο branding της χώρας.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι χώρες για να προσαρμοσθούν στις μελλοντικές συνθήκες εργασίας;

Σε καθεστώς τηλεργασίας δεν υπάρχει η δυνατότητα επίβλεψης διά ζώσης της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των εργαζομένων. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά ζητήματα της διοίκησης εξ αποστάσεως, όπως πως το μάνατζμεντ επιβλέπει αποτελεσματικά τους εργαζομένους, αξιολογεί την απόδοσή τους στην εργασία με βάση το αποτέλεσμα και όχι την παρουσία στον χώρο της εργασίας και αμείβει δίκαια την εργασία που παρέχεται από αυτούς.

Λόγω της αδυναμίας απευθείας διεπαφής ανάμεσα σε εργαζομένους, προϊσταμένους και συνεργάτες των  οργανισμών, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν την παραγωγικότητα, όπως με ποιον τρόπο να εκτελούνται τα καθήκοντα των εργαζομένων σωστά και αποδοτικά, και πως να δημιουργείται και μεταφέρεται η οργανωσιακή κουλτούρα της κάθε επιχείρησης ιδίως για τους νεοεισερχόμενους.

Προκειμένου να είναι εφικτή και αποδοτική η αξιοποίηση των πολλών ψηφιακών εργαλείων για την εργασία εξ αποστάσεως, πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορά τεχνολογικά θέματα σχετικά με την ψηφιακή πρόσβαση των εργαζομένων. Αυτά αφορούν την πρόσβαση στις υποδομές με ικανοποιητικές ταχύτητες, την ασφάλεια των επικοινωνιών μέσω των εργαλείων τηλεργασίας, αλλά και την αντιμετώπιση της ελλιπούς ψηφιακής γνώσης των εργαζομένων και των ανύπαρκτων διαδικασιών χρήσης των εταιρικών υποδομών τηλεργασίας.

Επίσης, για τον κίνδυνο διατάραξης της ισορροπίας μεταξύ της εργασίας και του προσωπικού χρόνου (work-life balance), θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα, όπως ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδίως του ωραρίου εκτέλεσης των καθηκόντων τους, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και η ιδιωτικότητα των επικοινωνιών, η απομόνωση από τους συναδέλφους τους και η έλλειψη ευκαιριών ανάπτυξης και προαγωγής λόγω φυσικής απουσίας.
 


Πλοήγηση:
HRCases 23 Special Edition - ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ :  1η  |  2η  |  3η  |  4η  |
5η  |  6η  |  7η  |  8η  |  9η  |  10η  |  11η  |  12η  |  13η  |  14η  |  15η  |  16η

HR Case Study Series | ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ