ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 566

Εκπαίδευση

  • 2013-2015, Certificate in Learning and Teaching, Πανεπιστήμιο του Sheffield
  •  2007-2011, Ph.D στα Οικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ)
  • 2005-2007, MSc στη Διεθνή Οικονομική, ΟΠΑ, Τμήμα ΔΕΟΣ
  • 2000-2005, Πτυχίο  στη Διεθνή Οικονομική, ΟΠΑ, Τμήμα ΔΕΟΣ

Απασχόληση

  • 2022- σήμερα, Επίκουρος Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • 2012-2022, Επίκουρος Καθηγητής, University of Sheffield, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Πολιτική Οικονομία, Οικονομική Ιστορία, Δημόσια Οικονομική

 

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά με Κριτές

1. Electoral motives and the subnational allocation of foreign aid in sub-Saharan Africa (κοινή με τους Χ. Αναξαγόρου και Γ. Ευθυβούλου), European Economic Review, 2020, 103430.

2. Democratisation and tax structure in the presence of home production: Evidence from the Kingdom of Greece (κοινή με τον Π. Καμμά), Journal of Economic Behavior & Organisation, 2020, 177, 219-236.

3. Do dictatorships redistribute more?, (κοινή με τον Π. Καμμά), Journal of Comparative Economics, 2019, 47(1), 176-195.

4. The effect of culture on fiscal redistribution: Evidence based on genetic, epidemiological and linguistic data, (κοινή με τους Π. Καμμά & Π. Καζάκη), Economics Letters, 2017, 160, 95-99.

5. External asymmetries in the euro area and the role of foreign direct investment, (κοινή με τον Ν. Χριστοδουλάκη), The World Economy, 2017, 40(2), 393-423.

6. Fiscal redistribution around elections when democracy is not “the only game in town”, (κοινή με τον Π. Καμμά), Public Choice, 2016, 168(3), 279-311.

7.  Public investment and re-election prospects in developed countries, (κοινή με την Μ. Κατσίμη), Southern Economic Journal, 2015, 82, (2), 471-500.

8.  The impact of fiscal policy on profits (κοινή με την Μ. Κατσίμη), Economic Inquiry, 2012, 50(4), 1050-1068.

9. Do elections affect the composition of fiscal policy in developed established democracies? (κοινή με την Μ. Κατσίμη), Public Choice, 2012, 151(1-2), 325-362.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 26-09-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.