Κυρέζης Νικόλαος

Υπεύθυνος Ιδρυματικής Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 - 8203 297
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-01-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.