ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 2ος όροφος, Γραφείο 6
Τηλέφωνο: 210 - 8203 468

Ο Δρ. Δημήτρης Δρόσος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποφοίτησε το 2000 από το Τμήμα Επιστήμης Η/Υ του Πανεπιστημίου Κρήτης, έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το International MBA το 2001 και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ.
Οι δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων θεραπεύουν, κατά κύριο λόγο, θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Μάρκετινγκ. Συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και μελετητικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται στις ψηφιακές υπηρεσίες και την επίδρασή τους στις καταναλωτικές συμπεριφορές και στις οργανωσιακές λειτουργίες. Ενδεικτικά, συμμετείχε ως κύριος ερευνητής (α) σε μελέτη για την επίδραση των ΤΠΕ στο δικαστικό σύστημα και (β) στην ανάπτυξη πρωτοποριακής διαδικτυακής πλατφόρμας για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 στις ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές.
Το όραμά του είναι η στενή σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο και η πολύπλευρη εκπαίδευση των φοιτητών, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις αυξημένες διοικητικές απαιτήσεις των επαγγελμάτων της «νέας» οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση συμμετέχει σε πλήθος δράσεων που συνδέονται με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, όπως οι διαγωνισμοί καινοτομίας, το mentoring και φυσικά το Διεθνές Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας στο οποίο είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 26-08-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.