ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 460

Ο Γιάννης Δενδραμής είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος έρευνας της Ευρωπαϊκής υποτροφίας Marie Skłodowska Curie, έχει εργαστεί ως λέκτορας  στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών του Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισκέπτης λέκτορας και ερευνητικός εταίρος στο School of Economics and Finance του Queen Mary University of London. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες επισκέψεις έρευνας στα πανεπιστήμια University of Southern California, Los Angeles, και Kings College, London. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές των Χρηματοοικονομικών και της Οικονομετρίας και περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν στην Οικονομετρική μοντελοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων, τις Οικονομετρικές προβλέψεις, την μοντελοποίηση μεταβλητότητας, καθώς και τιμολόγηση χρηματοοικονομικών τίτλων. Έχει δημοσιεύσει σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά όπως Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, and Journal of Forecasting.

Πλήρες Βιογραφικό: 

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.