ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 439
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11:00 - 13:00
Πλήρες Βιογραφικό: