ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:

Ο Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου είναι Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής (BiLAB) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πρώτο Πτυχίο στα Μαθηματικά και Φυσική από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1969) και Διδακτορικό τίτλο (PhD) από το Τμήμα της Επιστήμης Υπολογιστικότητας του Πανεπιστημίου του Αγ. Ανδρέα της Σκωτίας (1979).

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές της Πληροφορικής των επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Πληροφορική, Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Μάθησης εξ Αποστάσεως, Μαζική Εξατομίκευση, Ασαφής Λογική και Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Στις ίδιες περιοχές έχει δημοσιεύσεις σε αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά, ενώ επίσης, έχει διατελέσει και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά όπως τα ακόλουθα: "Logistics Information Management", "IEEE Transactions on Fuzzy Systems", "Asia Pacific Management Review", "International Journal of Operations and Production Management".

Ο καθηγητής Παπαθανασίου είναι συγγραφέας πολλών διδακτικών βιβλίων στον τομέα του, μεταξύ των οποίων αναφέρονται τα εξής: "Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων", - Εκδ. Ε. Μπένου, "Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων για Επιχειρηματικά Στελέχη" - Εκδόσεις ΟΠΑ, "Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων" - Εκδόσεις ΟΠΑ, "Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS-Excel" - Εκδόσεις ΟΠΑ. Είναι, επίσης, συγγραφέας της μονογραφίας με τίτλο: "Programming with Polyominoes and Patterns".

Πριν γίνει μέλος ΔΕΠ του ΟΠΑ, είχε διατελέσει για αρκετά χρόνια σύμβουλος Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και Οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε θέματα Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Την περίοδο 1979-1997, δίδασκε στην Ανωτάτη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ως καθηγητής με σύμβαση και ήταν επί κεφαλής της αντίστοιχης έδρας. Έχει, επίσης, διδάξει Μεταγλωττιστές, Θεωρία Αυτομάτων-Τυπικές Γλώσσες και Προγραμματισμό Εμπορικών Εφαρμογών στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ (1984 - 1989). Από το 1979 μέχρι και σήμερα, έχει διδάξει σε πολλά σεμινάρια Μικροϋπολογιστές, Θέματα Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξη Εμπορικών Εφαρμογών, Βάσεις Δεδομένων, Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα, για την Τράπεζα Ελλάδος, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, το Κέντρο Ερευνών του ΟΠΑ διάφορους Οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Τελευταία ενημέρωση: 27-03-2017

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.