ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Δεριγνύ, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 477

Ο Σπύρος Παγκράτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε στέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας όπου εργάστηκε στη Διεύθυνση Αξιολόγησης Συστημικού Κινδύνου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υποδειγμάτων αξιολόγησης χρηματοπιστωτικών κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα, στη συγγραφή της εξαμηνιαίας έκθεσης της Τράπεζας της Αγγλίας σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Report) και διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας του συμβουλευτικού οργάνου σε θέματα εμπορικής ακίνητης περιουσίας (Bank of England Property Forum). Έχει βασικές σπουδές στα μαθηματικά και ολοκλήρωσε τη διδακτορικό του διατριβή στο London School of Economics υπό την επίβλεψη του Hyun Song Shin. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στους τομείς της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής. Ερευνητικά του άρθρα εμφανίζονται σε επιστημονικά περιοδικά όπως: Financial Management, Journal of Empirical Finance, Economica, Oxford Economic Papers, International Journal of Central Banking, Journal of International Money and Finance. 

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

  • “Bank capital buffers in a dynamic model,” (with J. Mankart & A. Michaelides), 2020, Financial Management, 49: 473-502. 
  • “Are banks using leverage to target return on equity? Evidence from the US and the EU,” (with E. Louri & E. Karakatsani), 2020, Oxford Economic Papers, 72: 863–892.
  • “Limits to arbitrage and CDS-bond dynamics around the financial crisis,” (with G. Chalamandaris), 2019, Journal of Empirical Finance, 54: 213-235.
  • “System stress testing of bank liquidity risk,” (with N. Topaloglou & M. Tsionas), 2017, Journal of International Money and Finance, 73: 22-44. 
  • “Ratings hardwiring and asset prices,” 2013, Economica, 80: 621-649 (lead article).
  • “Modelling bank senior unsecured ratings: A reasoned structured approach to bank credit assessment,” (with M. Stringa), 2009, International Journal of Central Banking, 5(2): 1-40 (lead article).
  • “Stock liquidity requirements and the insurance aspect of the lender of last resort,” 2007, International Journal of Central Banking, 2(2): 65-98. 
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-09-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.