Οικονόμου Γεώργιος

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: 210 - 8203 155

Τελευταία ενημέρωση: 20-01-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.