Μπρίνια Βασιλική

Τμήμα Πληροφορικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 445

Η Δρ Βασιλική Μπρίνια είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκουσα του Τμήματος Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει δυο πτυχία (B. Sc.) στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, πτυχίο Συμβουλευτικής, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ενώ έχει εκπονήσει Μεταδιδακτορική Έρευνα (PostDoc) στη διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Έχει διατελέσει ειδικός εμπειρογνώμονας στο Υπουργείο Παιδείας σε θέματα οργανωτικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Διαθέτει μακρόχρονη διοικητική και διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Διδάσκει επί σειρά ετών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (από το 2005), καθώς και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση-Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (από το 2008), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (από το 2011), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2014) και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Το 2010 με εντολή της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε με καινοτομίες στα πρότυπα του Teacher Education Program του Harvard School of Education και Stanford Graduate School of Education, ως διδάσκουσα και επιστημονική υπεύθυνη, το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης το οποίο είναι το πρώτο πιστοποιημένο στο είδος του πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας (2013) στην Ελλάδα σε επίπεδο Α.Ε.Ι. (ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β' 689/26-3-13).

Έχει εκτεταμένη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει  συγγράψει 145 επιστημονικές εργασίες (είτε ως μοναδική συγγραφέας, είτε με συ-συγγραφείς) από τις οποίες 70 έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα των κριτών ενώ έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών της σε διάφορα διεθνή και εγχώρια επιστημονικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας πέντε μονογραφιών-συγγραμμάτων και δυο κεφαλαίων σε δυο συλλογικούς τόμους.

Συμμετέχει ενεργά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως μέλος συντακτικών επιτροπών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με σύστημα  κριτών. Συγκεκριμένα είναι: Editor-in-Chief, Journal of Education and Teaching Methodology, NADIA, Australia και Associate Editor του περιοδικού International Journal of Education Economics and Development-(Inderscience, UK), ενώ είναι επιστημονικό μέλος στο Editorial Advisory Board σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές όπως: Educational Studies (Taylor & Francis), International Journal of Educational Management (Emerald, UK), Journal of Applied Research in Higher Education (Emerald, UK), Higher Education, Skills and Work-Based Learning (Emerald, UK), Quality in Education, (Emerald, UK), International Journal of Teaching and Case Studies (Inderscience, UK), International Journal of Management in Education (Inderscience, UK), International Journal of Higher Education and Sustainability (Inderscience, UK), International Journal of Happiness and Development, (Inderscience, UK),  International Journal of Business and Management (Asian Institute of Research),  Education Quarterly Reviews (Asian Institute of Research), Sustainability (MDPI) .

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.