Μαμάκου Ξένη

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 445

Η κυρία Ξένια Μαμάκου εργάζεται ως μέλος ΕΔΙΠ στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί μέλος του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (BILab). Έχει πρώτο πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ΟΠΑ (2001), Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με Διάκριση στην Επιχειρηματική Πληροφορική (MSc with Distinction in Business Information Technology) από το University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) της Αγγλίας (2003) και Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά Συστήματα" από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ (2010).

Η κυρία Μαμάκου έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά έργα και διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, σχετικά με την Επιχειρηματική Πληροφορική, τη Λήψη Αποφάσεων, τις Βάσεις Δεδομένων, τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Διαδίκτυο. Έχει γράψει δύο ακαδημαϊκές εργαστηριακές σημειώσεις, έχει συμμετάσχει στη δημιουργία πέντε ακαδημαϊκών βιβλίων και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο, ηλεκτρονικού εμπορίου και σε κοινωνικά δίκτυα. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της κυρίας Μαμάκου αναφέρονται στις περιοχές της επιχειρηματικής πληροφορικής, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ασαφούς λογικής.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.