ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΦΟΙΒΗ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος, Γραφείο 512
Τηλέφωνο: 210 - 8203 455

Η καθηγήτρια Δρ Φοίβη Κουντούρη κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (2000), MSc (1996) και MPhil (1995) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Ηνωμένο Βασίλειο). Είναι Καθηγήτρια Οικονομικής και Οικονομετρικής Θεωρίας και Εφαρμογών (με ιδιαίτερη έμφαση στους Φυσικούς Πόρους, την Ενέργεια και το Περιβάλλον) στην Οικονομική Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ελλάδα). Είναι επίσης ιδρύτρια και επιστημονική διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES) στο ίδιο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για την Οικονομία και το Περιβάλλον (ICRE8, www.icre8.eu). Είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Κέντρο Οικονομικών και Πολιτικής της Κλιματικής Αλλαγής, London School of Economics (LSE) και συνεργαζόμενη Καθηγήτρια στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ATHENA, όπου διευθύνει το ελληνικό Climate KIC. Είναι Αντιπρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών. Η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη είναι επίσης συμπρόεδρος του Δικτύου Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών - Ελλάδα (SDSN Greece), το οποίο φιλοξενείται στο ICRE8, και του εργαστηρίου Πολιτικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (PESD, pesd.econ.uoa.gr) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας.

Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη είναι η εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων (https://www.eaere.org/) από το 2020 έως 2016. Στο παρελθόν εξελέγη μέλος του Συμβουλίου (2012-2016) και Αντιπρόεδρος (2014 -2016) της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης, πριν προχωρήσει στην ίδρυση της Ελληνικής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων το 2019.

Έχει εκδώσει 15 βιβλία και μονογραφίες και εκατοντάδες επιστημονικές εργασίες. Το ακαδημαϊκό της έργο την κατατάσσει στο 1% των καλύτερων γυναικών οικονομολόγων στον κόσμο. Είναι συν-συντάκτρια της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων (EAERE), συγγραφέας και μέλος του συντακτικού συμβουλίου σε 25 ακαδημαϊκά περιοδικά. Εκλέχθηκε μέλος του Συμβουλίου (2012-2015) και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Πόρων (2014-2015). Στο παρελθόν κατείχε μόνιμες ακαδημαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο του Reading και υπήρξε επισκέπτρια καθηγήτρια σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Είναι σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της World Bank, OECD, UN, NATO, WHO και πολυάριθμων εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων και οργανισμών, καθώς και κυβερνήσεων. Από το 1996, έχει συντονίσει εκατοντάδες ερευνητικά προγράμματα σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων, ενώ μαζί με την ομάδα της έχουν προσελκύσει εκατομμύρια μέσω χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων μεγάλης ανταγωνιστικότητας. Έχει διοργανώσει πολυάριθμα, υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια και έχει επιβλέψει πολλούς διδακτορικούς φοιτητές.

Το κεντρικό σημείο της έρευνας της κας Κουντούρη, είναι η έννοια της «συνολικής οικονομικής αξίας των δημόσιων αγαθών» και ειδικότερα της αξίας που οι άνθρωποι αντλούν από τους φυσικούς πόρους και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Ο κύριος ερευνητικός της στόχος είναι να βελτιώσει τα θεωρητικά μοντέλα και τις εμπειρικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον τομέα των φυσικών πόρων, της οικολογικής και γεωργικής οικονομίας, προς: α) την καλύτερη κατανόηση της έννοιας και των καθοριστικών παραγόντων της συνολικής οικονομικής αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων β) την ακριβέστερη μοντελοποίηση αυτής της αξίας, γ) την πιο ισχυρή εκτίμηση αυτής της αξίας, δ) την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση αυτής της αξίας στη διεπιστημονική διαχείριση πόρων και τη χάραξη πολιτικής. Τομείς της έρευνας σύμφωνα με το EconLit, είναι: 1). το περιβάλλον, οι φυσικοί πόροι και αγροτική οικονομία και η οικονομετρία, 2). η οικονομική βιωσιμότητα, η ανάλυση κόστους-οφέλους, οι εκπτώσεις, 3). η εκτίμηση εκτός της αγοράς, 4). η αγροτική οικονομία και τα χρηματοοικονομικά 5).οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση και την πολιτική των φυσικών πόρων, 6). οι οικονομετρικές μέθοδοι και 7). η φιλοσοφία της επιστήμης.

H καθηγήτρια κ. Κουντούρη και η μεγάλη, διεπιστημονική ομάδα ερευνητών της έχουν παράξει έρευνα που έχει διαμορφώσει ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές όσον αφορά στην ολοκληρωμένη και ολιστική διαχείριση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της φύσης και των ανθρώπων. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Φοίβη Κουντούρη έχει δώσει εκατοντάδες ομιλίες σε όλο τον κόσμο και έχει λάβει υποτροφίες και παγκόσμια βραβεία για ακαδημαϊκή αριστεία από διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ενώσεις.

Πλήρες Βιογραφικό: 

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.