ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΦΟΙΒΗ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Σε παράλληλη απασχόληση
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος, Γραφείο 512
Τηλέφωνο: 210 - 8203 455
Ιστότοπος: http://phoebekoundouri.org/

Η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη είναι παγκοσμίως γνωστή καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών και παγκόσμια ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως πρωτοπόρος σε καινοτόμα, ανθρωποκεντρικά, διεπιστημονικά συστήματα για τη βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης, κοινωνίας και οικονομίας. Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη συμπεριλαμβάνεται στο 1% των γυναικών οικονομολόγων με τις περισσότερες αναφορές στον κόσμο και περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στο 2% των παγκόσμιων επιστημόνων συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των γυναικών οικονομολόγων στον κόσμο με τις περισσότερες αναφορές στο επιστημονικό της έργο, με 15 δημοσιευμένα βιβλία και περισσότερα από 500 δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα.

Η καθ. Κουντούρη είναι εκλεγμένο μέλος της Academia Europae, στην ενότητα Οικονομικά, Επιχειρήσεις και Επιστήμες Διοίκησης και εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ακαδημίας Τέχνης και Επιστημών (WAAS). Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών στη Μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ, της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών.

Eίναι Καθηγήτρια Πανεπιστημίου (στην υψηλότερη ακαδημαϊκή βαθμίδα του πανεπιστημίου) στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλεγμένο μέλος (Δεκέμβριος 2020) και είναι επίσης Καθηγήτρια στο Denmark Technical University, Τμήμα Τεχνολογίας και Οικονομικών Επιστημών. Πριν από την εκλογή της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η καθηγήτρια Κουντούρη κατείχε ακαδημαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο University College London, στο University of Reading και στο London School of Economics. Η καθηγήτρια Κουντούρη είναι κάτοχος πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά και Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Ηνωμένο Βασίλειο). Για τις σπουδές της έλαβε πλήρη υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το Cambridge Commonwealth Trust.

Η καθ. Κουντούρη είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE), της μεγαλύτερης επιστημονικής ένωσης στον τομέα, με περισσότερα από 1000 ιδρύματα μέλη, από περισσότερες από 55 χώρες. Το 2020 έλαβε το ERC Synergy Grant , με τίτλο: «Smart Water Futures: Designing the Next Generation of Urban Drinking Water Systems». Επί του παρόντος, αυτό είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο στον κόσμο για τα αστικά συστήματα νερού.

Η καθ. Κουντούρη είναι ιδρύτρια και Επιστημονική Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικο-Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Αειφορίας (ReSEES) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εστιάζοντας στη διεπιστημονική έρευνα σε κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά συστήματα. Είναι επίσης Συνεργάτης Καθηγήτρια στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», όπου ίδρυσε και διευθύνει επιστημονικά τη Μονάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης,που ηγείται της συστημικής έρευνας για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση και το EIT Climate-KIC Hub Greece του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, με επίκεντρο την επιτάχυνση των τεχνολογικών και κοινωνικών καινοτομιών για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.  Είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8) που είναι αφιερωμένο στη διεπιστημονική έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, της Οικονομίας, των Οικο-καινοτομιών και των ηλεκτρονικών τους εκδόσεων.

Η καθ. Κουντούρη είναι επίσης Πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ,  συμπρόεδρος του Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) – Ευρώπης και Ελλάδας. Η ηγεσία του UN SDSN-Europe αποτελείται από τα υπάρχοντα Εθνικά ευρωπαϊκά δίκτυα SDSN και η αποστολή του είναι να χρησιμεύσει ως διεπαφή με γνώμονα την επιστήμη με τη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η καθ. Κουντούρη είναι επίσης Ιδρυτής του NEXUS Cluster.

Η καθ. Κουντούρη είναι Ιδρύτρια του δικτύου Alliance of Excellence for Research and Innovation on Aeiphoria (AE4RIA), μιας πρωτοβουλίας για συνεργασία μεταξύ ερευνητικών κέντρων (ReSEES Laboratory, Sustainable Development Unit / Athena, ICRE8, Stochastic Modeling and Applications Laboratory) κέντρων επιτάχυνσης καινοτομίας (Climate-KIC Greece Hub, Brigaid Connect, ClimAccelerator Maritime) και ενώσεων και δίκτυων επιστήμης- πολιτικής (UN SDSN, SDSN Europe, SDSN Greece, EAERE, Nexus cluster, Water Europe, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και αποστολή την διευκόλυνση του επιστημονικού και ανθρωποκεντρικού μετασχηματισμού προς την κοινή εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας του ΟΗΕ 2030, της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η καθηγήτρια Κουντούρη είναι μία από τους Επιτρόπους της διεθνούς κύρους Επιτροπής Lancet για τον COVID-19  για την οποία συμπροεδρεύει της Ομάδας Εργασίας «Green Recovery». Με τον καθηγητή Jeff Sachs (πρόεδρο του SDSN) ηγείται της Ομάδας Ανώτερης Εργασίας του Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) για τους «Τρόπους μετασχηματισμού για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», συν-ηγείται της Πρωτοβουλίας Βιώσιμης Ναυτιλίας και Λιμένων του UN SDSN, και της Πρωτοβουλίας 4-seas Blue Growth (UN SDSN). Είναι επίσης μέλος του δικτύου CEPR (Κέντρο Ευρωπαϊκής και Πολιτικής Έρευνας) (RPN) για την Κλιματική Αλλαγή.

Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας, του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ήταν μέλος της Επιτροπής Πισσαρίδη 2021 (10ετές Ελληνικό Σχέδιο Ανάπτυξης) υπό την προεδρία του Νομπελίστα Καθ. Κ. Πισσαρίδη, καθώς και πρόεδρος ή μέλος πολλών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Επιστημονικών Συμβουλίων και Συμβουλίων Έρευνας και Πολιτικής. Είναι εκπρόσωπος της IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή) για την EAERE και είναι Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από το 1997, έχει συντονίσει περισσότερα από 100 διεπιστημονικά ερευνητικά έργα, με θέματα:  i) Sustainable Blue Growth – Αειφόρος Μπλε Ανάπτυξηii) Climate Change Mitigation and Adaptation and Sustainable Finance – Περιορισμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και Βιώσιμη Χρηματοδότησηiii) Water-Food-Energy Nexus / Η σχέση Νερού-Ενέργειας και Επισιτιστικής Ασφάλειας iv) Research Commercialization and Innovation Acceleration  / Εμπορευματοποίηση της Έρευνας και Επιτάχυνση της Καινοτομίας και στις πέντε ηπείρους, επικεντρωμένα  σε τομείς όπως αειφόρος ανάπτυξη, μείωση και προσαρμογή στην κλιματικής αλλαγής, οικονομικά της συμπεριφοράς και οικονομετρία, οικονομικά της ευημερείας και της ευτυχίας, Nexus φυσικών πόρων-τροφής -ενέργειας,΄Εξυπνα Συστήματα Νερού, αποτίμηση υπηρεσιών οικοσυστήματος, μπλε ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, καινοτομία συστημάτων, καινοτομία, επιτάχυνση και εμπορευματοποίηση, και έχει προσελκύσει σημαντική ανταγωνιστική ερευνητική χρηματοδότηση και έχει προσελκύσει σημαντική ανταγωνιστική χρηματοδότηση έρευνας.

 Η καθ. Κουντούρη ενεργεί ως επιστημονικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, του ΟΟΣΑ, του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, του ΠΟΥ, του Παγκόσμιου Συμβουλίου Υδάτων και διαφόρων άλλων πολυμερών ιδρυμάτων, καθώς και πολλών εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων και οργανισμών . Συμβουλεύει επίσης τις εθνικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Η καθ. Κουντούρη και η μεγάλη διεπιστημονική ομάδα της AE4RIA (περισσότεροι από 200 ερευνητές) έχουν παραγάγει αποτελέσματα έρευνας και πολιτικής που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της έρευνας και της καινοτομίας για τη διευκόλυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.

Επίσης η καθηγήτρια Κουντούρη είναι μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου σε περισσότερα από 30 επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους (Journal Frontiers in Environmental Economics, συνεκδότης του επίσημου περιοδικού της EAERE Environmental and Resource Economics, συνεργάτης εκδότης για το περιοδικό Nature: Climate Action, συνεκδότης στο περιοδικό Q-Open κ.ά.). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Καθ. Κουντούρη έχει δώσει ομιλίες και διαλέξεις σε διεθνή φόρουμ υψηλού επιπέδου σε όλο τον κόσμο και έχει λάβει βραβεία ακαδημαϊκής αριστείας συμπεριλαμβανομένων best paper awards, paper με τη μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση πολιτικής, Βραβείο ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου κ.λπ., της καθώς επίσης και την ανταγωνιστική επιχορήγηση Synergy του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).

Η καθ. Κουντούρη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο και το 1991-2006 σπούδασε και έγινε Καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 2006 ζει στην Ελλάδα (Αθήνα) με τον σύζυγό της, Καθ. Νικήτα Πίττη, και τις τρεις κόρες τους: Χρυσιλία, Μπίλι και Αθηνά.

Google Scholar 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-09-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.