ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΦΟΙΒΗ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος, Γραφείο 512
Τηλέφωνο: 210 - 8203 455

Η Kαθηγήτρια Δρ. Φοίβη Κουντούρη (με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο  του Cambridge) κατέχει την έδρα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Οικονομική  Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι η εκλεγμένη  Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων  Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE), με περισσότερους από 1200  συνεργαζόμενους επιστημονικούς φορείς σε περισότερες από 75 χώρες  μέλη. Το επιστημονικό έργο της Καθηγήτριας  Κουντούρη την κατατάσσει  στο 1% των γυναικών οικονομολόγων παγκοσμίως, με 15 βιβλία και  μονογραφίες και πάνω από 250 επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Είναι επίσης ιδρύτρια και Επιστημονική Διευθύντρια του Ερευνητικού  Εργαστηρίου Research Laboratory on Socio-Economic and Environmental  Sustainability (ReSEES) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι  Διευθύντρια του EIT Climate-KIC Hub Greece στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο  Καινοτομίας και Τεχνολογίας, είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού  Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών, Πρόεδρος της  Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Διεθνούς Κέντρου Ερευνών  για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8) και συν-πρόεδρος του  United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN)  Greece.

Στο παρελθόν είχε ακαδημαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήμιο του Cambridge,  στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο του Reading και στο  London School of Economics. Κεντρικό ρόλο στην έρευνα της κατέχει η  ανάπτυξη διεπιστημονικών μαθηματικών/στατιστικών μοντέλων και  εμπειρικών προσεγγίσεων για την μετάβαση στην αειφόρο ανάπτυξη. Η  Καθηγήτρια Κουντούρη είναι κορυφαία στην Ευρώπη και παγκοσμίως, στην  επιλογή και επιτάχυνση προς την αγορά καινοτόμων λύσεων για την  βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει συντονίσει περισσότερα από 77 διεπιστημονικά  έργα έρευνας και καινοτομίας, έχει δώσει εκατοντάδες ομιλίες σ’όλο τον  κόσμο, και έχει ενεργήσει ως σύμβουλος σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης  και διαχείρισης των φυσικών πόρων σε European Commission, World Bank,  EIB, EBRD, OECD, UN, NATO, WHO και άλλους διεθνείς οργανισμούς και  κυβερνήσεις, και στις πέντε ηπείρους.

Σήμερα είναι μέλος της Πρωθυπουργικής Επιτροπής για το δεκαετές  αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελλάδας, καθώς και της επιτροπής για την  Κλιματική Αλλαγή του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Είναι Συντονίστρια μαζί με τον Καθ. Jeff Sachs της Ομάδας Εργασίας  Εμπειρογνωμόνων του UN SDSN για την πορεία μετασχηματισμού για την  εφαρμογή της Ευρωπαικής Πράσινης Συμφωνίας, και έχει συντονιστικό ρόλο  στις πρωτοβουλίες για Αειφορία σε Ναυτιλία και Λιμάνια και 4-seas Blue  Growth. Επίσης είναι μέλος του CEPR (Center for European and Policy  Research)  Network (RPN) για την Κλιματική Αλλαγή  https://cepr.org/content/cepr-rpn-climate-change-researchers και μέλος  της επιτροπής Lancet για το COVID-19 του The Lancet και του Ινστιτούτο  Αειφόρου Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου της Κολούμπια των ΗΠΑ  https://covid19commission.org/commissioners

Η Καθ. Κουντούρη και η αξιόλογη διεπιστημονική της ομάδα έχουν παράγει  αποτελέσματα έρευνας και πολιτικής που συνέβαλαν στη διαμόρφωση  ευρωπαϊκών πολιτικών και στην επιτάχυνση της μετάβασης προς μια πιο  βιώσιμη Ευρώπη. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η Καθ. Κουντούρη έχει  δώσει ομιλίες και διαλέξεις σε όλο τον κόσμο και έχει λάβει βραβεία  για ακαδημαϊκή αριστεία.

Πλήρες Βιογραφικό: 

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.