ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 168

Η Σάνδρα Κοέν είναι Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Από τις αρχές του 2018 είναι Διευθύντρια στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του ΟΠΑ. Για τις διδακτορικές της σπουδές στη Λογιστική έλαβε χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Διαθέτει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το ΟΠΑ. 

Είναι Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΙΕΣΟΕΛ για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων από τον Νοέμβριο του 2014 έως σήμερα.  Υπήρξε για σειρά ετών μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα εργασίας της Εurostat για τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα. Είναι συν-συγγραφέας σε τέσσερα βιβλία στους επιστημονικούς χώρους της Λογιστικής καθώς και σε πολλά κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους. Έχει υπάρξει βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και σε μια σειρά από εθνικά έργα για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Διαθέτει μεγάλη ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα λογιστικής του δημοσίου τομέα και κοστολόγησης. Οι επιστημονικές της εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα των κριτών. Έχει υπάρξει συν-συντάκτης σε ειδικές εκδόσεις έγκριτων επιστημονικών περιοδικών. Συμμετέχει ως συν-προεδρεύων και μέλος διοικητικών συμβουλίων σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες που αφορούν τη δημόσια χρηματοοικονομική διοίκηση. Είναι μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου σε δύο επιστημονικά περιοδικά. Είναι συν-συντάκτης σε δύο βιβλία στα αγγλικά καθώς και σε σειρά βιβλίων πάνω στη Δημόσια Χρηματοοικονομική Διοίκηση που εκδίδεται από το διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave. 

Πλήρες Βιογραφικό: 

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.