Γιαννάτος Άγγελος

Διεύθυνση Οικονομικού , Τμήμα Δαπανών , Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Δαπανών
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 446