ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 95, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 804

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα - Ιούνιος 2019

Αναπληρωτής Καθηγητής Αδάμ Βρεχόπουλος

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

e-mail: avrehop@aueb.gr

Ο Αδάμ Βρεχόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Από το 2003 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας Διαδραστικού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Interactive Marketing and Electronic Services – IMES) του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN του Τμήματος ΔΕΤ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. Από το 2008 έως και σήμερα είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει ερευνητής της Eρευνητικής Ομάδας Electronic Business Interaction (EBI) στο Πανεπιστήμιο Brunel της Μεγ. Βρετανίας. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στο πλαίσιο πολλών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στα γνωστικά αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στο αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Λιανεμπορίου και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ από το τμήμα Information Systems and Computing του Πανεπιστημίου Brunel της Μεγ. Βρετανίας, Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA - κατεύθυνση Μάρκετινγκ) από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA) και Πτυχίου (BSc) από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΟΠΑ. Έχει συμμετάσχει στην υποβολή και στην υλοποίηση πολλών ερευνητικών προτάσεων και έργων και έχει ευρεία διοικητική εμπειρία στη διοργάνωση και στο συντονισμό συνεδρίων, θεματικών ενοτήτων σε συνέδρια, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνητικών και επαγγελματικών σεμιναρίων, ομάδων εργασίας, κ.α. καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία στο πλαίσιο ερευνητικών και επαγγελματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Επίσης, έχει επιβλέψει με επιτυχία σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και μελετών πεδίου, ενώ έχει σχεδιάσει και αναπτύξει σειρά νέων μαθημάτων σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 100 δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, συλλογικούς τόμους και διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Journal of Retailing, Information Systems Journal, Journal of the Academy of Marketing Science, Information & Management, European Journal of Marketing, International Journal of Information Management, κ.α.), 2 βιβλία, 1 συλλογικό τόμο ως co-editor με διεθνή εκδοτικό οίκο, 2 ενότητες σε 2 εκπαιδευτικά βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, κ.α.), σειρά άρθρων σε κλαδικά έντυπα και στον τύπο, κ.α. Σύμφωνα με το Web of Science-Thomson Reuters (τελευταία ενημέρωση: 20/6/2019), το σύνολο των ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο του (δηλ. Sum of Times Cited without self-citations) είναι 582 (h-index=8) εκ των οποίων πάνω από 30 ετεροαναφορές αναφέρονται σε "4*" και "4" περιοδικά της λίστας ABS, διαφορετικών μεταξύ τους επιστημονικών κλάδων. Eπίσης, σύμφωνα με το Scopus (τελευταία ενημέρωση: 20/6/2019) οι αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του αριθμούν 1113 (h-index=13), ενώ σύμφωνα με το Google Scholar (τελευταία ενημέρωση: 20/6/2019) 2987 (h-index=24). Έχει διατελέσει associate editor, guest editor, μέλος editorial boards και reviewer σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος επιστημονικών επιτροπών, associate editor, track chair, session chair και reviewer σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος διαφόρων επιστημονικών φορέων και, μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε διάφορες κλαδικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σχετικές με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα (π.χ. προσκεκλημένος ομιλητής, μέλος επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης, οργάνωση και συντονισμός θεματικών ενοτήτων σε συνέδρια, κ.α.), ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως στέλεχος επιχειρήσεων και ελεύθερος επαγγελματίας στα αντικείμενα του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και των Δημοσίων Σχέσεων. Τέλος, έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος της Εθνικής Ομάδας Καράτε με σειρά σημαντικών διεθνών διακρίσεων, ενώ συμμετέχει μέχρι και σήμερα σε αγώνες του Ολυμπιακού αθλήματος του Καράτε (π.χ. 4η και 6η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2017 και του 2018, αντίστοιχα, στην κατηγορία +84kg, +18ετών). [Τελευταία Ενημέρωση: Ιούνιος 2019]

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.