ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 716

Ο Βαγγέλης Βασιλάτος είναι από τον Αύγουστο του 2021 καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Ξεκίνησε την πανεπιστημιακή του καρριέρα το 1999 ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας βρίσκεται από το 2003, αρχικά στην βαθμίδα του λέκτορα και στην συνέχεια ως επίκουρος και μετέπειτα αναπληρωτής καθηγητής.

Η έρευνά του εστιάζεται στον χώρο της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής, τα δυναμικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας (DSGE), τα δημόσια χρηματοοικονομικά, την οικονομική μεγέθυνση, τους οικονομικούς κύκλους και την πολιτική οικονομία.

Η έρευνά του έχει δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως, μεταξύ άλλων, European Economic Review, Review of Economic Dynamics, Journal of Economic Dynamics & Control, Oxford Economic Papers, European Journal of Political Economy, International Journal of Central Banking, Economic Modelling.

Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην διερεύνηση ζητημάτων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, οικονομικών διακυμάνσεων και πολιτικής οικονομίας, σε δυναμικές οικονομίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ατέλειες, είτε στις αγορές, είτε σαν αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Έχει προσκληθεί να παρουσιάσει εργασίες του σε διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ανά τον κόσμο. Έχει επίσης παρουσιάσει την έρευνά του σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Έχει διατελέσει ερευνητής δημοσίων οικονομικών στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE). Είναι ακόμη διευθυντής στο Εργαστήριο Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ). Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι γραμματέας του Association of Southern European Economic Theorists (ASSET).

Στα μαθήματα που διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο συγκαταλέγονται η Μακροοικονομική Θεωρία Ι   και η Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής,   και   σε μεταπτυχιακό επίπεδο, Μαθηματικά, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, Δυναμική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομικά.

Είναι κάτοχος διδακτορικού στις οικονομικές επιστήμες από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής του ΟΠΑ, με ειδίκευση στην “Οικονομετρία και την Επιχειρησιακή 'Eρευνα”.  Είναι  επίσης  πτυχιούχος  του Τμήματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (ΟΠΑ), με ειδίκευση στην “Οικονομική Στατιστική και Οικονομετρία”.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-09-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.