ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 930

Ο Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Συστημάτων Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης (Management Science Laboratory-MSL) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc. Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας από το Πανεπιστήμιο του Essex, Colchester, UK, και Ph.D. στη Διοικητική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή μεθόδων Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας για το Σχεδιασμό Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης και Μεταφορών. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε διάφορα ερευνητικά έργα στους τομείς των Μεταφορών και των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Κυβέρνηση Η δουλειά του έχει δημοσιευθεί σε υψηλής στάθμης ακαδημαϊκά περιοδικά στην περιοχή των Μεταφορών, της Διοικητικής Επιστήμης και της Επιχειρησιακής Έρευνας, όπως τα ακόλουθα: European Journal of Operational Research, Journal of Scheduling, Operations Research Letters, Transportation Research part Α, Transportation Research part C, Transportation Research Part E, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Transportation, και Transportation Research Record.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 24-10-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.