Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/07/2024 (All day) Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ υποστηρίζει την οργάνωση του 22ου θερινού σχολείου στη σειρά Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (Μήλος, 10-14 Ιουλίου 2024)

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ υποστηρίζει την οργάνωση του 22ου θερινού σχολείου στη σειρά Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (Μήλος, 10-14 Ιουλίου 2024)