Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 01/07/2024 (All day) - 02/07/2024 (All day) Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 4ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Academy of Sustainable Finance, Accounting, Accountability and Governance (ASFAAG) στις 1-2 Ιουλίου 2024

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 4ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Academy of Sustainable Finance, Accounting, Accountability and Governance (ASFAAG) στις 1-2 Ιουλίου 2024