Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/06/2024 - 09:46 - 28/06/2024 - 09:46 Summer Institute: Digital Humanities for Hellenic Studies – Working with Ancient and Medieval Texts, 25-28 Ιουνίου 2024, Αθήνα

Summer Institute: Digital Humanities for Hellenic Studies – Working with Ancient and Medieval Texts, 25-28 Ιουνίου 2024, Αθήνα

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 26/06/2024 - 18:00 Open Day MSc Programs | Department of International and European Economic Studies

Open Day MSc Programs | Department of International and European Economic Studies