Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 17/06/2024 - 18:00 Open Day-Παρουσίαση ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική / MSc in Finance and Banking, ΟΠΑ | Δευτέρα 17/06/2024 | 18.00

Open Day-Παρουσίαση ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική / MSc in Finance and Banking, ΟΠΑ | Δευτέρα 17/06/2024 | 18.00