Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/06/2024 - 18:00 - 19:30 Open Day-Παρουσίαση ΠΜΣ Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους-10/06

Open Day-Παρουσίαση ΠΜΣ Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους-10/06