Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 17/05/2024 - 12:00 - 13:00 Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας | 17.5.24 | Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας | 17.5.24 | Αμφιθέατρο Αντωνιάδου