Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/05/2024 - 16:15 - 17:15 Συμμετοχή φοιτητών & φοιτητριών του ΟΠΑ στην Ημέρα της Ευρώπης | 12.5.24

Συμμετοχή φοιτητών & φοιτητριών του ΟΠΑ στην Ημέρα της Ευρώπης | 12.5.24